Manualna terapija

Manualne tehnike koje provodimo uključuju procedure za smanjenje bolova, ubrzanje cijeljenja, poticanje boljeg lokalnog metabolizma i cirkulacije.

Manualni koncepti koje provodimo u Ergoviti su Bowen, EMMETT, McKenzie i Mulligan terapija. Koristimo i postupke post-izometričke relaksacije mišića u kombinaciji s ostalim postupcima manualne medicine.

McKenzie koncept – terapija mehaničkih tegoba kralježnice
McKenzie koncept podrazumijeva dijagnostičke i terapijske tehnike koje se koriste kod mehanički uzrokovanih funkcionalnih smetnji vratne, prsne i slabinske kralježnice.
Za rješavanje bolnih sindroma kralježnice McKenzie konceptom potrebna je što ranija intervencija i aktivno sudjelovanje pacijenta tijekom terapije.
Uloga fizioterapeuta je educirati pacijenta pravilnim položajima pri stajanju, sjedenju i ležanju, podučavanje pravilnom izvođenju vježbi i motiviranje za njihovo svakodnevno prakticiranje.
McKenzie metodu treba shvatiti kao spoj manualnog tretmana i aktivnog sudjelovanja pacijenta po prethodno primljenim uputama fizioterapeuta.

Mulligan – mobilizacija zglobova i kralježnice
Mulligan koncept je vrsta manualne terapije – mobilizacije, koja se radi kod ukliještenja kralježnice i bolnih zglobova, stanja nakon ozljeda. Mulligan konceptom postižemo rezultate u tretmanu zglobova, izvanzglobnih struktura, njihove mobilnosti i funcije. Tretmani su pretežno usmjereni smanjenju bolnosti, pospješenju pokretljivosti i stabilnosti zglobova.
Laganim pritiskom na zglobnu površinu zajedno s aktivnim pokretom toga dijela tijela, trenutno dolazi do veće pokretljivosti i/ili smajenja bola.

Postizometrična relaksacija muskulature (PIR)
PIR je jedna od vrlo efikasnih metoda koja se koristi za relaksaciju mišića i predstavlja fizioterapeutski postupak kojim se u manualnoj medicini koristimo za pripremu muskulature pred mobilizaciju-manipulaciju.

Jedan Odgovor na Manualna terapija

  1. Pingback: clindamicina para perros