Sportska fizioterapija

Provodimo sljedeće postupke:

■ Funkcijska procjena sportaša i rekreativaca

■ Prevencija sportskih povreda

■ Fizikalna terapija bolnih stanja i sportskih povreda

■ Prijeoperacijska i poslijeoperacijska rehabilitacija

Komentari su zatvoreni.